POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności 

Administrator bazy danych 

Administratorem  danych osobowych jest firma GrappZilla z siedzibą przy ul. Bluszczańskiej 69B/42 00-712 Warszawa, NIP: 7411893693, Regon: 141158520. 

Z administratorem można się skontaktować: 

- telefonicznie pod numerem: 608 203 888 

- pod adresem e-mail: ready@grappzilla.com 

- przez formularz kontaktowy na stronie www.grappzilla.com 

- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: GrappZilla,  ul. Bluszczańska 69B/42, 00-712 Warszawa 

Dostęp do danych Klientów 

Dostęp do Państwa danych mają jedynie upoważnienie pracownicy naszej firmy. Zostały one przeszkolone przez Administratora w celu poprawnego przetwarzania danych osobowych i  zobowiązały się je przestrzegać zachowując najwyższy poziom ochrony tych danych. Firma nigdy nie przetwarzała danych Klientów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. 

Zobowiązujemy się również, że nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani wymieniać się danymi osobowymi naszych Klientów z innymi podmiotami. 

Państwa dane mogą być jedynie przekazywane niektórym podmiotom zewnętrznym, które są konieczne do świadczenia przez nas usług. Tymi podmiotami są: 

 1. a)      Podmioty świadczące usługi wysyłkowe;
 2. b)      Podmioty obsługujące płatności online;
 3. c)       Podmiot świadczący dla nas usługi księgowe;
 4. d)      Dostawcy usług informatycznych tacy jak: firmy hostingowe oraz firmy informatyczne, które dostarczają naszej firmie rozwiązania informatyczne;
 5. e)      Podmioty świadczące dla naszej firmy usługi E-mail marketingu;
 6. f)       Właściwe organy wymiaru sprawiedliwości (jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa)

Przekazywanie danych do Państw Trzecich 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności 

Przekazanie następuje na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez przedsiębiorców posiadających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy przystąpili do programu Privacy Shield, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. 

Kategorie danych jakie pobieramy oraz z jakiego źródła one pochodzą 

Dane posiadane przez naszą firmę pochodzą: 

 1. a)      bezpośrednio od naszych Klientów lub osób upoważnionych przez Klientów;
 2. b)      z publicznych rejestrów, które są ogólnie dostępne takich jak w Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;
 3. c)       z bezpośredniego kontaktu naszych Klientów z nami lub zapisania się do naszego newslettera;
 4. d)      z własnej, tworzonej indywidualnie z ogólnodostępnych źródeł przez naszą firmę bazy danych klientów.

Gromadzimy informacje należące do następujących kategorii: 

 1. a)       nazwa firmy, adres siedziby, NIP
 2. b)       imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Klienta, numer telefonu, adres e-mail
 3. c)       historia zakupów
 4. d)       historia komunikacji (za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, mediów społecznościowych lub telefonu)
 5. e)       informacje zapisane w plikach cookies (na temat korzystania z naszej witryny)
 6. f)        lokalizacja (IP)

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna 

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego a konkretnie: 

 1. a)      Rejestracji i założenia konta w sklepie internetowym;
 2. b)      Składania i realizacji zamówień;
 3. c)       Sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu;
 4. d)      Zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze sklepu internetowego, wykrywania nadużyć i dokonywania analiz;
 5. e)      Wykonywania procesów reklamacyjnych, wymian oraz zwrotów;
 6. f)       Przygotowania i przesyłania informacji handlowych, reklam, ofert i komunikatów związanych z działalnością sklepu tj marketingu bezpośredniego na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody;
 7. g)      Prowadzenia analiz obejmujących profilowanie czyli korzystania z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu pod kątem produktów i usług, którymi być może Państwo będą zainteresowani;
 8. h)      Sprzedaży w sklepie stacjonarnym oraz realizacji odbiorów osobistych zamówień;
 9. i)        W celu publikacji treści.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej. W przypadku działalności naszej firmy rozporządzenie to przewiduje kilka podstaw prawnych: 

 1. a)      Wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (Art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
 2. b)      Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. c)       Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest Klient (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. d)      Twoja dobrowolna zgoda na wykorzystanie danych osobowych wyrażona przez Klienta lub Użytkownika (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Okres przechowywania danych 

 1. a)       na czas realizacji zamówienia, a także przez czas, w którym Administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku;
 2. b)       do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów / zawartej umowy – w przypadku przetwarzania w celu wykonania umowy, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 3. c)       do momentu wyrejestrowania się z Hurtowni Internetowej – w zakresie przetwarzania w celu rejestracji i utrzymywania Konta Użytkownika;
 4. d)       na czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody – dla celów marketingowych (wysyłka newslettera);
 5. e)       okres 13 miesięcy w przypadku tworzenia spersonalizowanych kampanii (profilowanie, śledzenie ruchu na stronie internetowej na podstawie cookies);
 6. f)        do czasu rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody) – w przypadku zapytań wysłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Pliki Cookie 

 1. a)      Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. b)      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. c)       Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Grappzilla.
 4. d)      Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
 1. e)      W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. f)       W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
 •  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
 1. g)      W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. h)      Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie w zakresie, który jest niezbędny do realizacji usług marketingowych i reklamowych. Analizowane mogą być przede wszystkim Państwa wcześniejsze decyzje zakupowe na podstawie których będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Zautomatyzowany proces przetwarzania  i profilowania nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika. 

Skutki niepodania swoich danych osobowych 

Nie mają Państwo żadnego obowiązku do podania swoich danych osobowych ale w niektórych przypadkach obowiązek ten może wynikać, że szczególnych przepisów. Konsekwencją niepodania swoich danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia z Państwem umowy sprzedaży towarów i realizacji Państwa zamówienia. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych lub rachunkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzania danych 

Mają Państwo możliwość korzystania ze wszystkich swoich praw wynikających z obowiązującego prawa. Mogą Państwo żądać od administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz niepodlegania profilowaniu. Mają Państwo również prawo do przetwarzania swoich danych osobowych. 

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez naszą firmę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Aby skorzystać w powyższych praw, można skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub tez pocztą elektroniczną, za pomocą danych kontaktowych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. 

Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych 

 Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania, które zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa m.in. szyfrowanie SSL i anonimizacja przesyłanych informacji, profesjonalne oprogramowanie antywirusowe, cykliczne zmiany haseł do systemów informatycznych.